Aktivnosti – deca

Dečijem parkur kampu mogu da prisustvuju deca od 7 do 14 godina, bez obzira na iskustvo u parkuru ili nivo psiho-fizičkih sposobnosti. Parkour kamp predstavlja odličnu mogućnost da na ispravan i bezbedan način vaša deca započnu jedno novo i uzbudljivo putovanje u parkur. Ako vaša deca već vežbaju parkur, kroz program kampa će se upoznati sa novim i zanimljivim metodama i načinima vežbanja parkura, naučiće više o teoriji parkura, uspostaviće nova ili učvrstiti već postojeća prijateljstva, steći osnovna znanja o ishrani, prirodi kao i nova iskustva (aktivnosti na vodi, ples itd.)


Parkur treninzi će se održavati na specijalno napravljenom poligonu za parkur u prirodi. Tokom trajanja kampa održavaće se različite sportsko-kulturno-edukativne aktivnosti kao što su:

  • Izleti (obilazak planine i pešačke ture).
  • Predavanja.
  • Aktivnosti na vodi (odlazak na Meljanički bazen).
  • Kreativne radionice.
  • Slackline.
  • Ostale sportske aktivnosti.