Šta je to Parkur?

  • Parkur predstavlja multidisciplinarnu kretnu aktivnost baziranu na prirodnim oblicima kretanja kao što su hodanje, trčanje, skakanje, puzanje, ravnoteža i penjanje.
  • Parkur je aktivnost namenjena za svakoga bez obzira na uzrast, pol, nivo psiho-fizičkih sposobnosti.
  • Nije potrebna posebna oprema, sprave niti okruženje za vežbanje parkura. Zbog toga parkur možemo svrstati u red veoma dostupnih fizičkih aktivnosti.
  • Kao svestrana, parkur je u isto vreme zabavna, ozbiljna, prilagodljiva, primenljiva aktivnost i podstiče na kretanje.
  • Višestruka je korist od parkura za pojedinca, pre svega na psihičkom, fizičkom i socijalnom planu.
  • Široka je primena parkura u rekreaciji, umetnosti, korisnim zanimanjima i fizičkom vaspitanju.

Pogledajte šta predstavlja Parkur za nas: